thanhlan@abcgroupvietnam.com Hotline: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168

TS. BS. ALBERTO CANABEZ BERTHET

Doctor in Odontology University of Uruguay 1990.

Tốt nghiệp Bs. RHM, Đại học Uruguay năm 1990

Diploma endorsed to Graduate in Odontology for the University of Barcelona 1996

Công nhận Bs. RHM, Đại học Barcelona năm 1996

Clinical experience

Private practice in Barcelona 1996-2001

Hành nghề tư nhân tại Barcelona 1996-2001

Associated dentist full time Orthodontics clinic Dr. Domingo Martin 2001- 2003

Hợp đồng toàn thời gian tại Phòng khám chuyên khoa CHRM BS. Domingo Martin từ 2001- 2003

Responsible for the dental service at UDCA (acquired brain damage unit) Hospital Platon private foundation in Barcelona. (Orthodoctors SLP) 2004-2008.

Phòng điều trị RHM tại UDCA (đơn vị tổn thương não mắc phải), Bệnh viện Platon, Barcelona (Orthodoctors SLP) 2004-2008

Private practice in Den Clinica dental. Barcelona, Spain. (currently since 2008) www.clinicasden.com

Phòng khám tư nhân Den Clinica, Barcelona, Tây Ban Nha (từ 2008 đến nay)

Professor of the FACE continuing orthodontics international program

Professor of FACE Roth-Williams Orthodontic postgraduate program since 2002 (San Sebastian, Spain)

Professor of FACE Roth Williams Orthodontic postgraduate program since 2011, (Cluj-Napoca, Bucharest, Romania)

Professor of FACE Roth Williams Orthodontic postgraduate program since 2013, (Istanbul- Turkey)

 

Professor of FACE Roth Williams Orthodontic postgraduate program since 2015, (Moscow - Russia)

Professor of FACE Roth Williams Orthodontic postgraduate program since 2016, (Warsaw - Poland)

Giảng dạy FACE Roth-Williams trong chương trình đào tạo liên tục CHRM sau đại học tại Tây Ban Nha từ 2002, Rumani từ 2011, Thổ Nhĩ Kỳ từ 2013, Nga từ 2015 và Ba Lan từ 2016

 

Professional societies membership

Active Member of the Spanish Society of Orthodontics

Member of Roth Williams International Society of orthodontists

Member of FACE

Member of Dawson Academy. (Honorary member)

Hội viên của Hội CHRM Tây Ban Nha, Hội CHRM Quốc tế Roth Williams, Hội viên FACE, Hội viên danh dự của Viện Dawson