thanhlan@abcgroupvietnam.com Hotline: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168

ThS. BS. LÊ NHƯ THUẤN

Thạc sĩ Bác sĩ Lê Như Thuấn tốt nghiệp nha khoa Đại học Nam California năm 1993. Sau đó, Bác sĩ Thuấn đã nhận bằng Thạc sĩ Khoa học và chuyên ngành sinh học sọ mặt tại Đại học Nam California bộ môn chỉnh nha vào năm 1996.

Năm 1993, Bác sĩ được cấp giấy phép hành nghề nha khoa bởi Bang California. Năm 1996 đến nay, Bác sĩ là một trong những công sự đắc lực hành nghề trong nhóm Beverly Dental Group. Ths Bs Lê Như Thuấn là Giảng viên liên kết (Adjunct Faculty) giảng dạy Chương trình Chỉnh nha bậc đại học với tên chương trình “Dr. Ralph Allman” tại Trường Nha khoa Herman Ostrow thuộc Đại Học Nam California (USC) từ 2005-2012. Từ năm 2012 đến nay, Ths Bs Lê Thuấn là Trợ lý Giáo sư lâm sàng giảng dạy Chương trình Chỉnh nha sau đại học (Graduate Orthodontic Program) tại Trường Nha khoa Herman Ostrow thuộc USC (Herman Ostrow School of Dentistry of USC). Cùng năm ấy, Ông đạt giải thưởng Nghiên cứu Edward Hatton của Hội Nghiên cứu Nha khoa Hoa Kỳ (American Association for Dental Research)

Thạc sĩ Bác sĩ Lê Thuấn không ngừng phấn đấu và đã đạt nhiều thành tựu trong quá trình học tập và giảng dạy, Ông được vinh danh trong danh sách danh dự Trưởng khoa Nha khoa tại Trường Nhân văn và Khoa học – Đại học Nam California. Ông là Thành viên Hội đồng thẩm định Chỉnh nha Hoa Kỳ (American Board of Orthodontics), Hội Chỉnh nha Hoa Kỳ - American Association of Orthodontics (AAO), Hội Chỉnh nha Bờ Biển Thái Bình Dương - Pacific Coast Society of Orthodontists (PCSO), Hội Chỉnh nha California (California Association of Orthodontists), Hội Chỉnh nha Edward H Angle Edward (H Angle Orthodontic Society), Hội Omicron Kappa Upsilon, Chi hội Zeta.

Ngoài ra, Ông còn xuất bản tạp chí nêu cao vai trò của hình ảnh học video trong việc tiên đoán kết quả điều trị người lớn có nhổ răng (The Role of Computerized Video Imaging in Predicting Adult Extraction Treatment Outcomes), The Angle Orthodontist, số tháng 10.1998. Ông tham gia hoạt động cộng đồng và các chương trình đào tạo liên tục từ Các hội nghị chi hội Tây Nam, Hội Edward H Angle, Các khoá học liên chuyên khoa - Hội Nha khoa Los Angeles , Khí cụ Wilson 3D- Đại học Loma Linda. Điều nổi bật là Ths Bs Lê Thuấn còn tham gia khóa Phật Học Viện Quốc Tế (International Buddhist Monastic Institute) và Tổ chức và thuyết trình các nghi lễ tôn giáo (Host and Presenter of Religious Ceremonies)

Đại học Nha khoa Nam California (USC), Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Trường Nha khoa Herman Ostrow

Thành viên Hội đồng thẩm định Chỉnh nha Hoa Kỳ (American Board of Orthodontics)

Hội Chỉnh nha Hoa Kỳ - American Association of Orthodontics (AAO)

Hội Chỉnh nha Bờ Biển Thái Bình Dương - Pacific Coast Society of Orthodontists (PCSO)

Hội Chỉnh nha California (California Association of Orthodontists)                               

Hội Chỉnh nha Edward H Angle Edward (H Angle Orthodontic Society)