thanhlan@abcgroupvietnam.com Hotline: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168

PGS-TS. GLENN T. SAMESHIMA

PGS. TS. GLENN T. SAMESHIMA - MỘT TRONG NHỮNG GIÁO SƯ TẬN TỤY, TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ, VỚI TRÒ NHẤT.

Đại học Nam California (USC), Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Chủ nhiệm và Giám đốc Chương trình Chỉnh nha Cao cấp Trường Đại học Nha khoa Nam California (USC), Los Angeles, California, Hoa Kỳ - Trường Nha khoa Herman Ostrow

Thành viên Hội đồng thẩm định chỉnh nha Hoa Kỳ (American Board of Orthodontics),

Hội Chỉnh nha Hoa Kỳ - American Association of Orthodontics (AAO),

Hội Chỉnh nha Bờ Biển Thái Bình Dương - Pacific Coast Society of Orthodontists (PCSO),

Hội Chỉnh nha California (California Association of Orthodontists)

Năm 1976 Ông học cử nhân (Toán) tại Đại học California, Los Angeles. Năm 1980 Ông tốt nghiệp cử nhân Bác sĩ nha khoa tại Đại học California, San Francisco. Đến năm 1989, Ông hoàn thành chứng chỉ chỉnh nha tại Đại học Nam california (USC). Ông là trợ lý giáo sư lâm sàng Bộ môn Chỉnh nha, Trường Nha khoa, Đại học Nam california (USC) từ 1989-1995. Năm 1992, Ông là Tiến sĩ Sinh học sọ mặt tại Đại học Nam California (USC). Từ 1995-2002, Ông là Trợ lý giáo sư, Bộ môn Chỉnh nha và Sinh học Sọ mặt Trường Nha khoa, Đại học Nam California (USC).

Đến năm 2002, Ông trở thành Phó giáo sư, Ban Khoa học và Điều trị Sọ mặt, Trường Nha khoa, Đại học Nam California (USC). Năm 2004 - 2005, Ông là quyền giám đốc chương trình chỉnh nha, Đại học Nam California. Năm 2006, Ông trở thành Giám đốc (Chủ tịch) chương trình Chỉnh nha nâng cao.

PGS TS Glenn đã và đang giảng dạy nhiều khóa chỉnh nha trước và sau đại học, hướng dẫn sinh viên làm các luận văn. PGS TS Glenn giảng dạy và hành nghề tự chỉnh nha tại Torrance California từ năm 1991 đến nay. Đồng thời Ông có đóng góp rất lớn trong các hội và tổ chức chỉnh nha chuyên ngành, là thành viên Hội đồng thẩm định chỉnh nha Hoa Kỳ (American Board of Orthodontics - ABO), Hội Chỉnh nha Hoa Kỳ - American Association of Orthodontics (AAO), Hội Chỉnh nha Bờ Biển Thái Bình Dương - Pacific Coast Society of Orthodontists (PCSO), Hội Chỉnh nha California (California Association of Orthodontists.

Trong quá trình học và giảng dạy, PGS. TS. Sameshima đạt nhiều giải thưởng danh dự như giải thưởng du lịch Hội nghiên cứu Nha khoa Quốc tế (IADR) năm 1992; danh hiệu Giảng viên sau đại học chỉnh nha của năm (2002), Danh hiệu giảng dạy xuất sắcTrường Đại học Nam California (2007), Lĩnh vực lâm sàng quan tâm của ông bao gồm mắc cài tự khóa, tiêu ngót chân răng, răng ngầm, sinh cơ học, độ ổn định, điều trị duy trì,và vấn đề theo chiều ngang.

Ngoài ra, Ông còn hoạt động trong lĩnh vực học thuật xuất bản nhiều tạp chí có bình duyệt và hoạt động trong các ủy ban tuyển sinh chỉnh nha, Ủy ban tìm kiếm giảng viên, ủy ban tìm kiếm giám đốc chương trình.