thanhlan@abcgroupvietnam.com Hotline: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168

ORTHODONTIC ONLINE SEMINAR - HỘI THẢO CHỈNH NHA TRỰC TUYẾN

ORTHODONTIC ONLINE SEMINAR
HỘI THẢO CHỈNH NHA TRỰC TUYẾN

ABC thông báo đến Quý Bác sĩ hội thảo chỉnh nha trực tuyến FORESTADENT vào ngày 29/01/2021 cùng 04 Báo cáo viên.

Lúc 22g00 PM - 01g30 AM( giờ Việt Nam), 16g00 - 19g30 ( giờ Đức)

Speaker: 
* Dr. Simon Graf
Topic: “Metal printed orthodontic appliances in combination with mini implants”

* Dr. Jeta Kiseri-Kubati
Topic: "Preventing side effects and managing mistakes in our treatment mechanics"

* Prof. Nazan Kucukkeles
Topic: " RME: Super tool for good orthodontics"

* Dr. Aleksandra Podolesova
Topic: "Practice based predictable results with 2D® lingual brackets"

HỘI PHÍ đăng kí tham gia gồm:
+ Hội phí đăng ký nghe tiếng anh: vui lòng liên hệ ABC GROUP.
+ Hội phí đăng ký nghe chuyển ngữ: vui lòng liên hệ ABC GROUP.

Trân trọng.
ABC TEAM.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc:
076 7410512 (Mỹ Xuyên)
096 5710829 (Tuấn Linh)
091 6397978 (Hải Thoại)
093 3393628 (Hồng Thắng)
090 9781811 (Ngọc Quỳnh)

Kool line 0962 87 27 38, 0917 61 71 68 (Thanh Lan)