thanhlan@abcgroupvietnam.com Hotline: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168

Kềm cắt dây cứng heavy duty wire

Giá: Liên hệ

Heavy Duty Wire Cutter T.C

Kềm cắt dây cứng 

Đường kính dây tối đa 60"

Mũi kềm có tungsten Carbide

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168 

Sản phẩm cùng loại