thanhlan@abcgroupvietnam.com Hotline: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168

KHÓA CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI TOÀN DIỆN 2020 - Module 1

Hoàn thành khoá học chỉnh nha chuyên sâu cùng neo chặn sinh cơ học

KHÓA ĐÀO TẠO CHỈNH NHA CƠ BẢN ĐƯƠNG ĐẠI HOA KỲ S3CB 2020 TẠI HÀ NỘI. (Lý thuyết - Thực hành)

KHÓA CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI TOÀN DIỆN 2020

ABC GROUP VIỆT NAM trân trọng thông báo Khoá chỉnh nha chuyên sâu phối hợp cùng Khoa RHM Trừơng ĐH Y Dựơc Cần Thơ

KHÓA CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI TOÀN DIỆN

CHỈNH NHA LÂM SÀNG ĐƯƠNG ĐẠI HOA KỲ