thanhlan@abcgroupvietnam.com Hotline: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168

Dây thép dài buộc mắc cài

Giá: 1.100.000 đ

Dây thép dài buộc mắc cài - Ligature ties 010, 012 (1000 dây/hộp)

Sản phẩm cùng loại