thanhlan@abcgroupvietnam.com Hotline: 0917 617 168 - 0903 056 373 - 0918 129 168

Dây cung Niti siêu đàn hồi

Giá: 39.000 đ

Quana SuperElastic Niti Archwwire - Dây cung Niti siêu đàn hồi

Lực ổn định, làm thẳng hàng, kiểm soát độ Torque và độ xoay răng

012, 014, 018, 020, 16x16, 18x18, 20x20,

14x25, 16x25, 17x25, 18x25, 19x25, 21x25, 21x25 Trên Dưới (10 dây/gói)

Sản phẩm cùng loại